تصاویر طبیعت ایران — صفحه ی هفتم — Iran nature – page 7

دارآباد (ادامه)

توچال

چکاد چین کلاغ — در هوای مه آلود و برفی

منطقه ی فشم — اطراف تهران

روستای وسمق از توابع ساوه، منطقه زرندیه

درختان گیلاس فشم، روستای امامه

دماوند — مجید بهزاد، عکاس طبیعت، در طول 11 سال در شرایط گوناگون جوی بیش از 100 ثبت از قله ی دماوند داشته اند که این دو از عکس های ایشان است.

شب مانی برفراز چکاد 4150 متری کلون بستک
واقع در جاده شمشک به دیزین — با فاصله دو ساعت از تهران