تصاویر طبیعت ایران — صفحه ی هفتم

دارآباد (ادامه)

توچال

چکاد چین کلاغ — در هوای مه آلود و برفی

منطقه ی فشم — اطراف تهران

روستای وسمق از توابع ساوه، منطقه زرندیه

درختان گیلاس فشم، روستای امامه

دماوند — مجید بهزاد، عکاس طبیعت، در طول 11 سال در شرایط گوناگون جوی بیش از 100 ثبت از قله ی دماوند داشته اند که این دو از عکس های ایشان است.