کلیپ های کوهنوردی — Mountaineering videos

طبیعت. کوهنوردی(5). قله ی سبلان

طبیعت. کوهنوردی(4). صعود قله های تشگر و هزار —
ایستادن بر کوه های متین، درک دریای ابر و شادی این سفر

طبیعت. کوهنوردی(3). برفراز قلعه ی ارفع کوه

 

طبیعت. کوهنوردی(2). ممنون روح الله!

 

طبیعت. کوهنوردی(1). ممنون روح الله!

 

خدمت. آقای پوروطن در مورد فعالیتشون توضیح می دهند.