تصاویر طبیعت ایران – صفحه سوم — Iran nature – page 3

ارفع کوه — تصویر اول

تصویر چهارم

خانه نیما یوشیج در شهر یوش، حدود 150 کیلومتر از تهران  — تصویر سوم

تصویر چهارم

تصویر سوم

تصویر دوم

طبیعت زیبای شهر خوی روستای حصار — تصویر اول

تصویر ششم

تصویر پنجم

مقبره شمس تبریزی — در شهر خوی

تصویر سوم

تصویر دوم

تصویر سوم

تصویر دوم

چکاد (قله) دومیر/اردهال به ارتفاع ۳۵۰۰ متر، ارتفاعی بی نظیر، در شهر «مشهد اردهال» نزدیک شهر کاشان و همچنین آرامگاه سهراب سپهری. — تصویر اول

منطقه الموت — روستای هنیز — صعود قله سیالان — تصویر اول

تصویر پنجم

تصویر چهارم

پیمایش مسیر دریاچه سوها به آبشار لاتون.
دریاچه سوها در اردبیل، در روستای نیارق قرار داره.
آبشار لاتون در محل شهر استارا هست، واقع در شهر لوندویل.
مسافت بین سوها تا لاتون ۲۵ کیلومتر هست — تصویر اول.

منطقه الموت — روستای هنیز — صعود قله سیالان — تصویر سوم

منطقه الموت — روستای هنیز — صعود قله سیالان — تصویر دوم

تصویر چهارم

تصویر سوم

تصویر دوم

تصویر هفتم

تصویر ششم

تصویر پنجم

تصویر دهم

تصویر نهم

تصویر هشتم

تصویر سوم

تصویر دوم

صعود قله های ۳۸۱۳متری گاوکشان بام استان گلستان و ۳۹۴۵ متری شاهوار بام استان سمنان — تصویر اول

تصویر ششم

تصویر پنجم

تصویر چهارم

تصویر نهم

تصویر هشتم

تصویر هفتم

شماره 3

شماره 2

صعود قله ۳۹۶۵ متری بل واقع در شهر اقلید استان فارس
شماره 1

شماره 6

شماره 5

شماره 4