درباره — About

طبیعت بسیار آرامش بخش و زیباست. طبیعت هر لحظه خالق رو به یاد آدم میاره. در زندگی اجتماعی ای که ما داریم فرصت هایی داریم برای ارائه­ ای از خوبی های زندگی و دیدن پاسخ ها و زیبایی های طبیعت. این وب سایت نمایش دهنده ی پاکی ها و نمودهای طبیعتی است که پیرامون ما هست و ارائه ای از تصویرهای منظم و قشنگ از اون ها، جدا از خوشحال کردن من در کاری کردن، امیدوارم برای شما خرسند کننده باشه. عکس ها رو از سال 2010 تا الان در اطراف شهر یوتبوری در سوئد گرفته ام.

درباره تصاویر طبیعت ایران

تصاویر زیبای طبیعت ایران که در تجربه های کوهنوردی و سیاحت و سفر برداشته شده اند،توسط کوهنورد عزیز، روح الله، و دوستانشون گردآوری شده اند.