تصاویر طبیعت ایران – صفحه ششم — Iran nature – page 6

چکاد 3280 متری چشمه شاهی از روستای واریش — این صعود در هوای بارونی و برفی و مه آلود بود.

استان کرمانشاه
صعود چکاد 3405 متری پراو

 

استان ایلام
چکاد کان صیفی

مشهد — شاندیز
صعود چکاد 2595 متری چمن مشهد شاندیز روستای زشک

نطنز
از مسیر روستای کشه

قله دماوند در افق کوهستان پیداست.

چکاد کرکس که نام خود را احتمالا از دو و یا سه منبع تاریخی محلی دریافت کرده، از بلندترین چکاد هاست.

دارآباد